Nieuwe medewerker blijkt niet geschikt voor de functie

Wanneer u als werkgever na een sollicitatieprocedure overtuigd bent van de sollicitant, dan kunt u niet wachten totdat uw nieuwe aanwinst van start gaat. Er wordt een arbeidsovereenkomst overeengekomen.  Kort na het aannemen van de sollicitant blijkt dat deze niet geschikt is, of dat er geen ‘match’ is met collega’s. Wat kunt u doen?

Wanneer er een proeftijd is overeengekomen, dan is er geen probleem. U kunt de werknemer in de proeftijd ontslaan.

In het geval er geen proeftijd is overeengekomen dan is de situatie lastig. Vaak zit u niet te wachten op het volgen van een verbetertraject. De ontbinding vragen van de arbeidsovereenkomst bij de rechter ligt dan voor de hand. Op 4 november 2015 deed de kantonrechter te Alkmaar uitspraak in een dergelijke zaak. De rechter ontbond de arbeidsovereenkomst, maar vond dat de mismatch voor rekening van werkgever diende te komen en kende de werknemer naast een transitievergoeding een billijke vergoeding van € 15.000 toe. In deze zaak speelde ook een rol dat de werkgever de werknemer niet de kans heeft geboden zijn functioneren te verbeteren.

Ter voorkoming of vermindering van het risico op toekenning van een billijke vergoeding, dient u onder de loep te nemen wat de oorzaak is van de mismatch. Mogelijk is er sprake van onjuiste voorstelling van de ervaring en achtergrond van de werknemer tijdens de sollicitatieprocedure. Er zijn dan andere rechtsmaatregelen die u zou kunnen nemen, bijvoorbeeld ontslag op staande voet vanwege een aantoonbare leugen.