VAR- verklaring per 1 mei 2016 definitief afgeschaft

Op 2 februari heeft de Eerste kamer ingestemd met het wetsvoorstel Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Dit betekent dat de VAR-verklaring per 1 mei aanstaande definitief zal worden afgeschaft. Voortaan kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers hun overeenkomst ter beoordeling overleggen aan de belastingdienst.

Wat is de achterliggende gedachte achter de afschaffing van de VAR-verklaring? Welke gevolgen heeft de afschaffing en wat is voor u als ondernemer relevant?

Geen VAR-verklaring meer

Op basis van de huidige regelgeving kunnen zzp’ers en freelancers jaarlijks bij de belastingdienst een VAR-verklaring aanvragen. Potentiele opdrachtgevers kunnen op deze manier achterhalen of de opdrachtnemer door de belastingdingdienst als ondernemer of als werknemer in loondienst beschouwd wordt. Het onderscheid tussen ondernemer en werknemer is in de uitvoeringspraktijk van belang voor de vraag of er sprake is van inhoudings- en premieplicht voor de loonheffingen en verzekeringsplicht voor de werknemersverzekeringen. De opdrachtgever heeft op deze manier de zekerheid dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen.

Per 1 mei 2016 wordt deze verklaring dus afgeschaft. In plaats daarvan kan men overgaan tot het gebruik van voorbeeldovereenkomsten. Met de afschaffing van de VAR-verklaring beoogt de overheid de verantwoordelijkheden van de opdrachtnemer en de opdrachtgever bij het beoordelen van hun arbeidsrelatie beter in balans te brengen. Hierdoor worden de mogelijkheden tot handhaving verbeterd en schijnzelfstandigheid terug gedrongen.

Algemene modelovereenkomsten

Voortaan kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers gebruik maken van voorbeeldovereenkomsten die door de belastingdienst zijn opgesteld. Daarnaast is het ook mogelijk om modelovereenkomsten te gebruiken die zijn opgesteld voor specifieke beroepsgroepen, deze zijn opgesteld door brancheverenigingen. Voor een overzicht van algemene modelovereenkomsten en voorbeeldovereenkomsten kunt u hier klikken.

Daarnaast is het voor belangenorganisaties van opdrachtgevers en opdrachtnemers of individuele opdrachtgevers of opdrachtnemers ook mogelijk om een eigen overeenkomst op te stellen. Deze overeenkomst kan vervolgens voorgelegd worden aan de belastingdienst. De belastingdienst beoordeelt dan of de opdrachtgever loonheffingen moet in houden of betalen. De beoordeelde overeenkomsten zullen (voor zover mogelijk) door de belastingdienst openbaar gemaakt worden, zodat deze ook door andere opdrachtgevers en opdrachtnemers gebruikt kunnen worden.

Hoe lang is de VAR nog geldig?

Opdrachtgevers en opdrachtnemers hebben nog tot 1 januari 2017 om hun werkwijze aan te passen. Gedurende deze periode houdt de belastingdienst nog toezicht, maar met name op het gebied van voorlichting en ondersteuning. Er geldt nog wel een inspanningsverplichting (opdrachtgever en opdrachtnemer dienen zorg te dragen dat de arbeidsrelatie geen dienstbetrekking is).

Wat zijn de voordelen voor u als ondernemer?

Een voordeel van de nieuwe regelgeving is dat u minder administratieve rompslomp heeft. Een VAR-verklaring aanvragen kost tijd en ook moeite. De modelovereenkomsten zijn per sector te vinden op de website van de belastingdienst. U kunt de overeenkomst dat invullen en aangeven onder welke voorwaarden het werk wordt verricht. De zzp’er of freelancer kan dan gelijk voor u aan het werk. Bij de VAR moest er elk jaar een nieuwe verklaring worden aangevraagd, maar deze modelovereenkomsten kunnen steeds weer opnieuw hergebruikt worden.

Vragen en contact

Heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. U kunt ons bellen 030- 820 10 45 of mailen:  info@inhouselawfirm.nl