Aanbestedingrecht: Ondernemer, trek tijdig aan de bel wanneer u het niet eens bent met de door de aanbesteder gestelde eisen

Wanneer u als ondernemer het niet eens bent met de door de aanbesteder gestelde eisen, moet u tijdig aan de bel trekken. Ook na de laatste nota van inlichtingen, dient u zich proactief op te stellen  en direct schriftelijk bezwaar te maken.

Heeft u als ondernemer bezwaar tegen bepaalde eisen? Dan heeft u het recht direct een kort gedingprocedure te starten. Gaat dit echter te ver voor u of vreest u voor de  daaraan verbonden kosten, maak dan in ieder geval uw bezwaren tijdig  kenbaar bij de aanbesteder. Wij kunnen u daar desgewenst bij helpen.

Vorige week stonden wij een zorgondernemer bij die tijdig aan de bel trok. Uit kostenoverwegingen hebben wij eerst de aanbesteder maar eens aangeschreven, de bezwaren kenbaar gemaakt en een kort geding in het vooruitzicht gesteld. In deze zaak ging het om het sluiten van een raamovereenkomst voor WMO met een selecte groep zorgaanbieders. In de aanbestedingsleidraad waren selectiecriteria aangegeven, welke criteria na de nota van inlichtingen nogmaals zijn aangepast.

Wij hebben de aanbesteder op de hoogte gebracht van de bezwaren. Dit resulteerde  in een onderhandeling, welke er toe heeft geleid dat de ondernemer alsnog een zorgovereenkomst heeft gekregen voor 2016.

Tip: Protesteer altijd tijdig tegen een afwijzing door de aanbesteder. bezwaar-300x217