De Expertises

Familiebedrijven

Familiebedrijven domineren onze samenleving en zijn de hoeksteen van onze economie. Wat familiebedrijven zo uniek maakt is het samenspel tussen de familie, het bedrijf en de eigenaren. Ook is er sprake van grote betrokkenheid en passie voor het bedrijf, korte lijnen,  lange termijn visie, hechte band met de regio en een gezonde financiële balans.

Binnen een familiebedrijf zijn er uiteraard ook uitdagingen en kansen. Zo staat een familiebedrijf bekend om de emoties die verbonden zijn aan de opvolging, de overdracht van het eigendom, het opzetten van een goede ‘governance’ en het professionaliseren van het bedrijf.

Lees meer...

Familiebedrijven domineren onze samenleving en zijn de hoeksteen van onze economie. Wat familiebedrijven zo uniek maakt is het samenspel tussen de familie, het bedrijf en de eigenaren. Ook is er sprake van grote betrokkenheid en passie voor het bedrijf, korte lijnen,  lange termijn visie, hechte band met de regio en een gezonde financiële balans.

Binnen een familiebedrijf zijn er uiteraard ook uitdagingen en kansen. Zo staat een familiebedrijf bekend om de emoties die verbonden zijn aan de opvolging, de overdracht van het eigendom, het opzetten van een goede ‘governance’ en het professionaliseren van het bedrijf.

Personeel & Arbeid

Voor u als ondernemer zijn medewerkers van onschatbare waarde. Maar werkgeverschap geeft ook hoofdbrekens.

Complexe reorganisaties, collectieve en individuele ontslagprocedures, onderhandelingen met vakorganisaties en ondernemingsraden; InHouse Law Firm ontzorgt u.

Lees meer...

Samen met u bouwt InHouse aan een langdurige relatie. Daarin fungeert InHouse als sparringpartner van directie en HR managers. InHouse kent de branche en de organisatie waarin u werkzaam bent van binnen en van buiten. InHouse weet wat u bezighoudt en staat u daarbij ter zijde.

Ook als werknemer kunt u te maken krijgen met discussies die u liever niet alleen voert. Of het nu gaat om een (dreigend) ontslag, een discussie over de handhaving van uw concurrentie- of relatiebeding of uw rechten en verplichtingen bij arbeidsongeschiktheid, InHouse staat u snel en adequaat bij.

Ondernemingsrecht

Het preventief inrichten van een juridisch fundament binnen uw onderneming, zorgt voor een kostenbesparing.

Als ondernemer wilt u voortdurend bezig zijn met ondernemen en het beste uit uw product of dienst halen. Dat is een grote uitdaging. Bij de uitvoering van uw onderneming krijgt u te maken met tal van regels en wetten.

Lees meer...

Door de voortdurende veranderende wetgeving voor ondernemers en ondernemingen is het voor u als ondernemer vrijwel onmogelijk om al deze wijzigingen bij te houden. Onbewust loopt u daardoor heel wat risico’s. Bijna elke ondernemer loopt onbewust juridische risico’s die vaak relatief makkelijk te voorkomen zijn.

InHouse Law Firm ondersteunt u in al uw ondernemingsvragen. Of het nu gaat om het kopen of verkopen van een bedrijf (overnames), het aangaan van een samenwerking of het opstellen van algemene voorwaarden, laat u preventief informeren. Dit kan u een hoop kosten besparen.

Op het gebied van ondernemingsvragen kan InHouse u onder meer van dienst zijn bij:

 • opzetten van uw bedrijf ; keuze van rechtsvorm
 • opstellen algemene voorwaarden
 • de koop of verkoop van uw bedrijf (overnames)
 • opstellen samenwerkingsovereenkomst en/of beoordelen samenwerkingsverbanden
 • huurrechtelijke zaken
 • (dreigende) geschillen
 • bestuurdersaansprakelijkheid

Het Ondernemingsrecht is een term die ruim kan worden uitgelegd. Binnen het ondernemingsrecht staat InHouse (mkb) ondernemingen en (mkb) ondernemers bij de dagelijkse gang van zaken en adviseert zij haar cliënten bijvoorbeeld over (algemene) voorwaarden, (handels) geschillen, contracten en wordt zij tevens ingeschakeld als de onderneming geheel ophoudt te bestaan of wordt overgedragen. Ook staat InHouse haar cliënten bij in diverse onderhandelingen en procedures.

Enkele onderwerpen binnen het ondernemingsrecht:

 • Adviseren startende ondernemers
 • Aandeelhoudersovereenkomsten
 • Samenwerkingsovereenkomsten
 • Management buy in, management buy-out
 • Fusie en overnames, due diligence

Incasso

U behoudt uw goede relatie en InHouse Law Firm zorgt voor de inning van de vordering.

Bij het incasseren van vordering staat geloofwaardigheid en snelheid voorop. InHouse Law Firm doet wat zij zegt en zal daarmee de wanbetaler onder druk zetten, waardoor deze begrijpt dat er geen sprake is van loze dreigementen.

Lees meer...

Daarnaast is voor het effectief incasseren ook snelheid nodig. Na het verstrijken van een betalingstermijn moet u direct in actie komen. InHouse Law Firm kan zorgdragen voor een spoedige dagvaarding van de wanbetaler.

Voor meer informatie over het incassoproces kunt u contact met opnemen met InHouse Law Firm.

InHouse kenmerkt zich door maximale aandacht, vertrouwen, betrokkenheid, korte lijnen en transparantie.