Vaak bent u zich onbewust van de juridische risico’s die uw onderneming loopt

Gratis Legal scan

Het voeren van een bedrijf kent een veelvoud van juridische aspecten: van (correcte en actuele) registratie bij de Kamer van Koophandel, tot contracten met personeel en het sluiten van verbintenissen met samenwerkingspartners.

Juridische risico’s in de bedrijfsvoering komen overal en altijd voor, zichtbaar en onzichtbaar, door veranderende wetgeving, door zaken te doen met nieuwe businesspartners, leveranciers en klanten.

Juridische controle en onderhoud van een bedrijf is daarom periodiek noodzakelijk. Dit onderwerp heeft niet altijd de grootste aandacht in een bedrijf, maar is wel onontbeerlijk om hoge juridische kosten achteraf te voorkomen. Ter voorkoming van hoge juridische kosten achteraf is juridisch onderhoud en controle noodzakelijk.

De kracht van InHouse Law Firm is dat zij ook strategisch meedenkt met u als ondernemer. InHouse snapt dat elke euro omgedraaid moet worden en u niet zomaar veel geld aan juridisch advies wenst uit te geven. De scan zorgt ervoor dat het inzichtelijk wordt waar besparingen mogelijk te behalen zijn.

Arbeidsovereenkomsten gaan vaak al jaren mee en zijn niet getoetst aan de actuele wet- en regelgeving. Dat is een kleine moeite die u als ondernemer veel geld en tijd kan besparen.

Hoe werkt het?

De scan is gericht op MKB- ondernemingen en haalt door middel van een aantal gerichte vragen de belangrijkste juridische risico’s naar boven.

Na het bezoek van InHouse Law Firm krijgt u een rapportage waarin staat welke risico’s uw onderneming loopt, een overzicht van wat er nodig is om deze op te lossen en hoeveel dat zou kosten.

U bent niet verplicht om vervolgens InHouse Law Firm in te huren, de scan is geheel vrijblijvend.

Wat levert het u op?

De Legal scan geeft onder meer inzicht in risico’s op het gebied van arbeid & personeel, bestuurdersaansprakelijkheid, intellectueel eigendom, bestaande contracten, vennootschapsstructuren etc.

Ook kijkt InHouse Law Firm naar praktische zaken als opbouw personeelsdossier of het inrichten van contractmanagementomgeving.

Met de Legal scan krijgt u weer grip op de risico’s van uw bedrijfsvoering