Nieuwe regels jaarrekeningenrecht per 1 januari 2016

Voor mkb’ers zijn er per 1 januari 2016 een paar belangrijke wetswijzigingen in werking getreden op het gebied van het jaarrekeningenrecht. Zo gaan de grensbedragen omhoog waarmee ondernemingen als klein of middelgroot worden aangeduid. Daarnaast wordt ook de zogeheten micro-onderneming geïntroduceerd.

Vereenvoudiging jaarrekeningenrecht MBK-bedrijven
Het jaarrekeningenrecht is aangepast aan de Europese richtlijn jaarrekening. Het doel van de richtlijn is het jaarrekeningenrecht te moderniseren en te vereenvoudigen en de administratieve lasten voor ondernemers te verlichten. De grensbedragen gaan omhoog en dit betekent dat meer bedrijven gebruik kunnen maken van allerlei vrijstellingen.

Een onderneming is ‘middelgroot’ met een balanstotaal van maximaal 20 miljoen en een netto-omzet van 40 miljoen. Daarnaast mag de middelgrote onderneming maximaal 250 werknemers in dienst hebben.

Een onderneming is ‘klein’ met een balanstotaal van maximaal 6 miljoen en een netto-omzet van 12 miljoen. Hiernaast mag een klein bedrijf maximaal 50 werknemers in dienst hebben. Kleine ondernemingen moeten een beperkte balans en winst- en verliesrekening openbaar maken. Ook kan een kleine onderneming volstaan met een beperkte toelichting op de jaarrekening en hoeft er geen accountantscontrole uitgevoerd te worden.

Ten slotte worden de jaarrekeningregels ook vereenvoudigd voor zogeheten micro-ondernemingen (dit zijn hele kleine ondernemingen). Het regime voor micro-ondernemingen is nieuw. Deze verandering draagt wederom bij aan de vermindering van uw administratieve lasten, omdat u eerder in aanmerking komt voor vrijstellingen. Een onderneming wordt beschouwd als een micro-onderneming met een balanstotaal van maximaal 350.000 euro en een netto- omzet van 700.000 euro. Daarnaast mag een micro-onderneming maximaal 10 werknemers in dienst hebben. Micro- ondernemingen stellen een heel beperkte jaarrekening op. Een micro-onderneming kan volstaan met een verkorte balans en winst- en verliesrekening. Daarnaast hoeft een micro-onderneming ook geen toelichting op de jaarrekening te geven of een accountantscontrole uit te laten voeren.

Jaarrekening deponeren uitsluitend digitaal
Voor de wijze van publicatie van de jaarrekening gaan ook nieuwe regels gelden. U kunt voortaan uw jaarrekening alleen nog digitaal deponeren met behulp van Standard Business Reporting (SBR) of via een online service laten deponeren bij de Kamer van Koophandel. SBR is de nationale standaard voor de digitale uitwisseling van alle bedrijfsmatige rapportages. Tevens is dit de norm die al gebruikt wordt voor aangifte bij de Belastingdienst.

Kleine en micro ondernemingen moeten de jaarrekening vanaf 1 januari 2017 over het boekjaar 2016 exclusief digitaal via SBR of anderszins deponeren bij de Kamer van Koophandel. Voor middelgrote ondernemingen gaat deze regeling pas over boekjaar 2017 gelden en voor grote ondernemingen over boekjaar 2019.

Vragen of contact

Heeft u vragen naar aanleiding van bovengenoemde wetswijzigingen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. U kunt mailen naar: info@inhouselawfirm.nl of bellen 030-8201045