Nieuwe subsidieronde voor duurzame inzetbaarheid van start

Bedrijven en instellingen die hun mensen langer en gezonder aan het werk willen houden, kunnen hiervoor subsidie aanvragen. Op 19 oktober 2015 is het nieuwe tijdvak voor het indienen van aanvragen gestart. Ondernemers kunnen aanvragen indienen bij het Agentschap SZW voor projecten gericht op duurzame inzetbaarheid. Een aanvrager kan de helft van de projectkosten gesubsidieerd krijgen, tot een maximum van 10 duizend euro. De andere helft is voor eigen rekening.

Duurzame inzetbaarheid

Werknemers zullen steeds langer doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer zal blijven stijgen. Economische en technologische ontwikkelingen blijven vragen om wendbaarheid van organisaties. Indien uw onderneming de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van de medewerkers belangrijk vindt, dan zult u daarin ook moeten investeren. Het gevolg is dat minder ziekteverzuim en een hogere arbeidsproductiviteit.

De aanvraagperiode loopt van 19 oktober, 9 uur tot 13 november, 17 uur. Voor de aanvraagcriteria verwijs ik naar onderstaande link.
http://ow.ly/TAlrH