Praktische tips bij professionalisering van een familiebedrijf

Tip 1: Standaarden creëren ondernemerschap

Standaarden zijn belangrijk en vormen de basis voor verbetering. Omdat veel familiebedrijven worden geleid op basis van ongeschreven regels en waarden, zijn er slecht beperkte standaarden over operationele of administratieve processen. De standaard is de beste manier van sturing, omdat medewerkers dan een kader hebben en er duidelijkheid wordt gecreëerd.

Vanuit de standaard wordt eigenaarschap gecreëerd en worden medewerkers uitgedaagd om de standaard verder te verbeteren. Juist door de processen te standaardiseren wordt ruimte gecreëerd voor creativiteit en ondernemerschap

Tip 2: Geef sturing en opvolging

Met standaardiseren van processen kan proactief worden gesignaleerd of iedereen zijn meewerkt en waar nodig proactief acties onderneemt. Iedereen weet immers wat van haar of hem wordt verwacht. Dit betekent dat van het management ook sturing wordt verwacht in de vorm van het coachen van de medewerkers op houding en gedrag. Laat medewerkers ook een pro-actieve instelling ontwikkelen en initiatieven nemen om de gestelde doelen te halen.

Tip 3: Geef als directie het goede voorbeeld

Veel familiebedrijven zijn gegroeid vanuit passie voor het ondernemerschap, flexibiliteit en het pakken van kansen. Er is echter meer discipline nodig voor de verder groei en verdere ontwikkeling van het bedrijf. Geef als directie het goede voorbeeld.

Voor meer informatie en/of begeleiding bij dit proces, neem gerust contact met ons op.