Voldoen aan de verwachting van de klant. Dat is de missie van InHouse Law Firm.

Visie

InHouse Law Firm maakt zich sterk voor een rechtvaardige verdeling van rechten en plichten

Nederland, het land van de (veranderende) wet- en regelgeving. Ondernemers komen steeds vaker terecht in juridische procedures. Doordat de overheid zich terugtrekt, draaien ze bovendien op voor bijkomende kosten. Een kritische blik op mogelijkheden om advocatuurkosten te beperken wordt hiermee steeds dwingender.

Ook de arbeidsmarkt verandert. Oude waarheden gaan overboord. Mensen werken langer door. We hebben te maken met forse werkeloosheid en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En aan de andere kant kampen we juist met tekorten aan goed opgeleid personeel. Dit doet wat met de markt. De overheid reageert met soms verstrekkende gevolgen. Werkgevers op hun beurt zoeken naar de balans van goed werkgeverschap en effectief risicomanagement met betrekking tot personeelsbeleid. Met een rechtvaardige verdeling van rechten en plichten.

Missie

Als de randvoorwaarden kloppen, blijft u slagvaardig in uw ondernemen

InHouse Law Firm faciliteert MKB, en familiebedrijven in het bijzonder, om effectief te ondernemen. Door sterke juridische bijstand in de rechtbank als het er echt om spant. Maar juist ook door preventief advies over efficiënte inrichting en aansluiting van de diverse organisatiepdisciplines. Volgens structurele methodieken en bijbehorende inzichtelijke tariefstellingen. Want als de randvoorwaarden kloppen, blijft u slagvaardig in uw ondernemen.

Contactpersoon

Mr. L. (Latifa) Barou

Mr. L. (Latifa) Barou

Advocaat