Frank Drost was voorheen advocaat bij Drost & Van de Vijver en Allied Advocaten sinds 2008.

Frank Drost is na zijn rechtenstudie, die hij combineerde met een (olympische) zwemcarrière, gedurende 10 jaar als bedrijfsjurist werkzaam geweest in het bedrijfsleven bij architecten- en ingenieursbureau Articon en, na overname, bij Arcadis. Daarna heeft hij die functie vervuld bij de (beursgenoteerde) IT ondernemingen TAS Groep BV en PinkRoccade BV totdat hij zich als advocaat vestigde.

Drost heeft daarmee een brede corporate ervaring in het ondernemings- en arbeidsrecht kunnen opdoen, die hij vervolgens in de eigen advocatenpraktijk heeft kunnen toepassen.  Drost staat ondernemers bij op een breed terrein van juridische onderwerpen: bij de keuze van rechtsvorm, voor samenwerkingsovereenkomsten en aandeelhouders-overeenkomsten, standaard business contracten en specifieke overeenkomsten, managementovereenkomsten en arbeidscontracten. Maar ook bij geschillen waar de tussenkomst van de rechtbank noodzakelijk is.

De aanpak van Drost is doordacht, gedreven en slagvaardig. Zaken liggen niet op de plank. De expertise en energie wordt aangewend om het issue voortvarend af te wikkelen. Drost vormt in het Ondernemings- en Arbeidsrecht een naadloos ingewerkt team met Mr. Wessel Krale. Dat geeft de breedte die waarborgt dat ook complexere en meer omvangrijke opdrachten in goede handen zijn.