Juridisch advies voor ondernemers en organisaties
Wij helpen u om grip te krijgen op uw juridische zaken, zodat u meer tijd en rust ervaart en focus houdt op uw core-business.

Meer informatie
Opleidingskosten

Opleidingskosten terugbetalen

Opleidingskosten terugbetalen

Heb jij als werkgever werknemers die een opleiding, een studie of een cursus volgen? Dat kan. Bij een ontslag ontstaat vaak de vraag of een werknemer de opleidingskosten moet terugbetalen aan de werkgever.

Ik word regelmatig benaderd door werkgevers en werknemers met vragen over studiekosten bij ontslag. Staat er niks op papier dan hoeft de werknemer niks terug te betalen. Daarom worden afspraken over de studiekosten vastgelegd in een “studiekostenbeding”. Daarin staan de voorwaarden waaronder een werknemer een door de werkgever betaalde opleiding krijgt. Dit beding kan opgenomen worden in de arbeidsovereenkomst maar kan ook een apart opgesteld worden.

Werkgever en werknemer mogen zelf bepalen welke afspraken zij hierover maken. Het is van belang dat het studiebeding altijd schriftelijk zal worden aangegaan.

Het “studiekostenbeding” moet ondertekend zijn vóórdat de opleiding begint. Als werkgever kan je de werknemer niet verplichten om deze op een later moment alsnog te tekenen. Er moet in het beding óók afgesproken zijn dat het terugbetalen van de opleiding volgens een glijdende schaal afneemt. Dat betekent dat het bedrag dat de werknemer teug moet betalen met het verloop van het dienstverband minder wordt.

Maak dus duidelijk wat er terug betaald moet worden en om welke kosten het gaat. 

Heeft de werknemer geen schuld aan ontslag? Door bijvoorbeeld een reorganisatie, of het niet verlengen van het contract? Dan kan je je als werkgever niet altijd beroepen op het studiekostenbeding.

Deel dit verhaal:

Vraag nu een legal scan aan van uw zaak.

Voor al uw juridische zaken.

Vraag nu een scan aan
Stuur bericht
1
Advies nodig?
Heeft u vragen over juridische zaken? Dan kunt u ons ook Whatsappen.