Juridisch advies voor ondernemers en organisaties
Wij helpen u om grip te krijgen op uw juridische zaken, zodat u meer tijd en rust ervaart en focus houdt op uw core-business.

Meer informatie

Bedrijf moet hoge salaris van OK-commissaris zelf betalen

Als er binnen een bedrijf lastige geschillen ontstaan of sprake is van wanbeleid, kan de Ondernemingskamer van het gerechtshof Amsterdam in een ‘enquêteprocedure’ een ‘OK-commissaris’ aanstellen die toezicht houdt op de gang van zaken. Die brengt wel zijn uren in rekening en dat kan duur uitpakken. 

Dat merkte een bedrijf dat te maken kreeg met een enquêteprocedure. De Ondernemingskamer beval een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken. Ook heeft de Ondernemingskamer een commissaris aangewezen die toezicht moet houden en bepaald dat het bedrijf het salaris en de kosten van die commissaris moet betalen. De commissaris vraagt € 315 per uur en het bedrijf moet een voorschot van € 10.000 betalen.

'Redelijk' uurtarief

Het bedrijf vindt dit bedrag te hoog en vraagt de Ondernemingskamer een ‘redelijk’ uurtarief vast te stellen. Zelf vinden ze € 120 wel passend. De opdracht is immers relatief eenvoudig, voor het uit te voeren toezicht is geen hoog gekwalificeerde commissaris met dito uurtarief nodig. Volgens het bedrijf verdient een OK-commissaris gemiddeld veel minder dan € 315 per uur. Een commissaris bij een veel grotere onderneming kreeg € 176 per uur. En waarom zou deze OK-commissaris meer moeten verdienen dan op grond van de Wet normering topinkomens (wnt) is toegestaan?

Complexe zaak

Volgens de Ondernemingskamer is deze zaak complex, met meerdere partijen die hun eigen belangen nastreven. Afspraken worden niet nagekomen of geblokkeerd, onduidelijk is wie het bij het bedrijf voor het zeggen heeft, en de verhouding tussen de aandeelhouders is zo slecht zij niet meer in staat zijn om de onwenselijke situatie bij het bedrijf te beëindigen.

De OK-commissaris moet het bestuur met raad terzijde te staan om samen met de aandeelhouders duidelijke afspraken te maken die een eind maken aan het slepende geschil over de zeggenschap binnen het bedrijf. De complexe situatie, de vele tegengestelde belangen, de mate waarin de verhoudingen zijn verstoord en de noodzaak om binnen afzienbare tijd tot een oplossing te komen – dat alles stelt hoge eisen aan het functioneren van de OK-commissaris en diens kennis en vaardigheden. Daarover beschikt deze commissaris. De Ondernemingskamer vindt het door haar gevraagde uurtarief van € 315 exclusief btw niet onredelijk. Aan de door de wnt geregelde maximale beloningen is de Ondernemingskamer niet gebonden.

ECLI:NL:GHAMS:2023:539

Bron:Gerechtshof Amsterdam| jurisprudentie| ECLI:NL:GHAMS:2023:539| 22-03-2023
Deel dit verhaal:

Vraag nu een legal scan aan van uw zaak.

Voor al uw juridische zaken.

Vraag nu een scan aan
Stuur bericht
1
Advies nodig?
Heeft u vragen over juridische zaken? Dan kunt u ons ook Whatsappen.