Juridisch advies voor ondernemers en organisaties
Wij helpen u om grip te krijgen op uw juridische zaken, zodat u meer tijd en rust ervaart en focus houdt op uw core-business.

Meer informatie

Ondernemers moeten steeds meer rapporteren over duurzaamheid

Vanaf 2024 worden steeds meer bedrijven verplicht te rapporteren over hun impact op mens, milieu en klimaat. Die verplichting volgt uit de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), een EU-richtlijn waarin staat dat grote ondernemingen in hun bestuursverslag moeten melden over duurzaamheid.

De Corporate Sustainability Reporting Directive treedt vanaf 2024 stapsgewijs in werking. Sinds 1 januari 2024 zijn alleen bedrijven hieraan gebonden die ook nu al aan de Non-Financial Reporting Directive moeten voldoen. Beursgenoteerde mkb-bedrijven zullen zich vanaf 2026 aan de CSRD moeten houden, niet-beursgenoteerde mkb-bedrijven volgen waarschijnlijk daarna.

Duurzaamheidsaspecten

Deze richtlijn heeft voor veel bedrijven consequenties. Grote ondernemingen moeten ook rapporteren of er duurzaamheidsaspecten zijn die een significante impact kunnen hebben op de waarde van de onderneming. Daarnaast moeten ze melden over de verantwoordelijkheid van het ondernemingsbestuur en hun verantwoordelijkheid in de keten. Het doel van de richtlijn is om te zorgen voor meer transparantie over en betere kwaliteit van duurzaamheidsinformatie. Zo’n jaarlijkse duurzaamheidsrapportage ziet onder meer op CO2-uitstoot, sociaal kapitaal, biodiversiteit en mensenrechten.

ESG

In de CSRD komen drie gebieden aan bod: Environment (milieu), Social (sociaal) en Governance (bestuur), ook wel ESG genoemd. Hoe deze drie onderwerpen worden uitgewerkt staat in de zogenoemde Europese duurzaamheidsrapportage standaarden (ESRS). Zo gaan de milieustandaarden over bijvoorbeeld de CO2-uitstoot en waterverbruik, de sociale standaarden over de eigen werknemers en getroffen gemeenschappen, en vallen onder de bestuurlijke standaard zaken als anti-corruptiebeleid en dierenwelzijn. Dan zijn er nog ‘cross cutting standaarden’ die de spelregels van de rapportages aangeven, maar die ook gaan over de rol van het bestuur en man/vrouw-verdelingen in de organisatie.

IMVO

De CSRD-rapportages zet bedrijven aan om te werken aan een duurzamere wereld. Dit gaat via het concept van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Nu bedrijven moeten rapporten over de aspecten milieu, sociaal en bestuur – en door de samenhang daartussen – geven zij inzicht in hun resultaten op het gebied van duurzaamheid. Zo kunnen bedrijven de risico’s in hun keten in beeld brengen en misstanden voorkomen of aanpakken. Dit is ook van belang voor financiers: die willen steeds preciezer weten waarin zij investeren of aan wie zij kredieten verstrekken. Duurzame bedrijven hebben dan een streepje voor.

Corporate Sustainability Reporting Directive

Bron:Overig| wetsvoorstel| 08-01-2024
Deel dit verhaal:

Vraag nu een legal scan aan van uw zaak.

Voor al uw juridische zaken.

Vraag nu een scan aan
Stuur bericht
1
Advies nodig?
Heeft u vragen over juridische zaken? Dan kunt u ons ook Whatsappen.