Juridisch advies voor ondernemers en organisaties
Wij helpen u om grip te krijgen op uw juridische zaken, zodat u meer tijd en rust ervaart en focus houdt op uw core-business.

Meer informatie

Aanvraag splitsingsvergunning kan worden beoordeeld aan Wet Bibob

Iemand die is veroordeeld voor overtreding van de Huisvestingswet, zoals het splitsen van appartementen zonder vergunning, wordt bij een aanvraag voor een vergunning voor een nieuwe splitsing extra gecontroleerd. Voorkomen moet worden dat er strafbare feiten met die vergunning worden gepleegd.

Een man verzoekt het college om een appartement te mogen splitsen in vier appartementen. Het Landelijk Bureau Bibob (LBB) stelt dat de man zich vermoedelijk schuldig heeft gemaakt aan het handelen in strijd met de Huisvestingswet 2014. Het college heeft de man daarvoor tweemaal een bestuurlijke boete van € 12.500 opgelegd. Het college oordeelt dat ernstig gevaar bestaat dat de splitsingsvergunning mede zal worden gebruikt om strafbare feiten te plegen en wijst de vergunningaanvraag af. Hiertegen gaat de man in beroep.

Niet mogen weigeren

Volgens de rechtbank had het college de splitsingsvergunning niet mogen weigeren vanwege overtreding van de Huisvestingswet. Dit mocht niet worden betrokken bij het beantwoorden van de vraag of gevaar bestaat dat de splitsingsvergunning mede zal worden gebruikt om strafbare feiten te plegen. De rechtbank bepaalt dat de man alsnog een splitsingsvergunning moet krijgen. Dan gaat het college in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Wet Bibob

In de Wet Bibob staat dat een bestuursorgaan een vergunning kan weigeren als er ernstig gevaar bestaat dat de vergunning mede wordt gebruikt om strafbare feiten te plegen. In die wet staat ook dat de mate van het gevaar wordt vastgesteld op basis van feiten en omstandigheden die erop wijzen (of redelijkerwijs doen vermoeden) dat de aanvrager in relatie staat tot strafbare feiten die zijn gepleegd bij activiteiten die overeenkomen of samenhangen met activiteiten waarvoor de beschikking wordt aangevraagd.

Strafbare feiten

De man staat ‘in relatie tot strafbare feiten’ omdat hij zelf de strafbare feiten heeft begaan waarvoor een bestuurlijke boete kan worden opgelegd. Hangen die strafbare feiten ook samen met de activiteiten waarvoor de splitsingsvergunning is aangevraagd? In dit geval wel, aldus de Afdeling: de eerdere overtredingen van de Huisvestingswet hangen daarmee samen.

Geen ernstig gevaar

Bestaat dan ernstig gevaar dat de vergunning mede wordt gebruikt om strafbare feiten te plegen? Dat ziet de Afdeling niet. De man overtrad wel de Huisvestingswet, maar een nieuwe overtreding daarvan probeert hij juist te voorkomen door een vergunning aan te vragen. Hij heeft door overlegging van twee concept-koopcontracten aannemelijk gemaakt dat hij de appartementen na splitsing direct wil verkopen. Er is bovendien niet gebleken dat hij vaker overtredingen van de Huisvestingswet heeft gepleegd, hoewel hij beroepsmatig actief is op de woningmarkt. Er bestond dan ook geen ernstig gevaar op grond waarvan de splitsingsvergunning moest worden geweigerd. Het college had de splitsingsvergunning moeten verlenen.

ECLI:NL:RVS:2023:4327

Bron:Raad van State| jurisprudentie| ECLI:NL:RVS:2023:4327| 21-11-2023
Deel dit verhaal:

Vraag nu een legal scan aan van uw zaak.

Voor al uw juridische zaken.

Vraag nu een scan aan
Stuur bericht
1
Advies nodig?
Heeft u vragen over juridische zaken? Dan kunt u ons ook Whatsappen.