Juridisch advies voor ondernemers en organisaties
Wij helpen u om grip te krijgen op uw juridische zaken, zodat u meer tijd en rust ervaart en focus houdt op uw core-business.

Meer informatie

Geen vervangende machtiging voor aanbouw op dakterras

Een bewoner van een appartementencomplex vindt dat de Vereniging van Eigenaars zonder redelijke grond toestemming heeft geweigerd voor zijn plannen voor een aanbouw op zijn dakterras. Hij vraagt de kantonrechter daarom om een vervangende machtiging, maar daar haalt hij bakzeil. Heeft hij in hoger beroep wel succes?

Een bewoner van een appartementencomplex heeft twee appartementsrechten, voor een woning met dakterras en een parkeerplaats. Op dat dakterras wil hij een aanbouw realiseren en hiervoor heeft hij een omgevingsvergunning gekregen. In deze vergunning staat dat hij minimaal drie weken voor de uitvoering van de werkzaamheden de constructiegegevens moet aanleveren en dat de werkzaamheden niet mogen beginnen voordat die gegevens zijn goedgekeurd door de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving van zijn gemeente.

Toestemming van de VvE

Het complex waar de man woont is bij notariële akte gesplitst in appartementsrechten en bij die akte is een Vereniging van Eigenaren (VvE) opgericht. In de akte staat dat elke op-, aan-, onder- of bijbouw zonder voorafgaande toestemming van de VvE is verboden. Er staat ook in dat de eigenaren niet zonder toestemming aanpassingen mogen aanbrengen waardoor het architectonisch uiterlijk of de constructie van het gebouw verandert. Verder staat erin dat de VvE geen toestemming kan geven als de hechtheid van het gebouw in gevaar kan worden gebracht. De VvE zal, zo vermeldt de akte ook, haar toestemming niet weigeren als het bouwkundige wijzigingen betreft die de privé-gedeelten van de andere appartementsrechten niet nadelig beïnvloeden, de hechtheid van het gebouw niet in gevaar brengen en verder is voldaan aan alle eisen die door publiekrechtelijke voorschriften worden gesteld.

Niet onredelijk

Als deze bewoner de VvE toestemming vraagt voor de aanbouw stemt een meerderheid tegen dit uitbreidingsvoorstel. De man stapt daarop naar de kantonrechter (rechtbank Amsterdam) en vraagt de rechter om een vervangende machtiging. Volgens hem heeft de VvE de toestemming voor de aanbouw zonder redelijke grond geweigerd. Daar denkt de kantonrechter echter anders over. Die vindt dat de VvE terecht stelt dat het niet verstandig is het dak te bebouwen zolang de bron van lekkages in het appartement van een onderbuurvrouw niet is getraceerd. Tijdens de VvE-vergadering was er nog geen constructietekening beschikbaar en de kantonrechter acht het reëel dat de VvE een nieuwe constructietekening wil laten doorrekenen. Ook van belang is dat de aannemer die het complex  heeft gebouwd geen garantie meer op het dak biedt als daar werkzaamheden door anderen worden uitgevoerd. De kantonrechter wijst verder nog op architectonische bezwaren en mogelijke geluidsoverlast en belemmering van uitzicht. De weigering van de VvE om toestemming te geven is dan ook niet onredelijk, aldus de kantonrechter.

Rapporten

De man laat het er niet bij zitten en klopt aan bij het gerechtshof Amsterdam. Volgens hem heeft de kantonrechter er geen rekening mee gehouden dat de lekkage op grote afstand zit van de plek van de gewenste aanbouw. Ook wijst hij erop dat de garantie van de aannemer al is verlopen. De VvE had ook zonder constructietekeningen toestemming kunnen geven voor de aanbouw; dat heeft de gemeente ook gedaan. Hij verwijst daarbij naar twee rapporten waaruit zou blijken dat de aanbouw kan, mag en veilig is, terwijl ook nog zou blijken dat de gemeente vindt dat de plannen constructief voldoen.

Maar deze rapporten waren er nog niet toen de VvE vergaderde over het uitbreidingsvoorstel en dus kunnen ze niet meewegen bij de beantwoording van de vraag of toestemming zonder redelijke grond is geweigerd, aldus het hof. Van de VvE kan ook niet worden verlangd dat zij toestemming geeft voor een aanbouw waarvan niet helder is hoe die zal worden geconstrueerd. Ook als wel rekening zou worden gehouden met deze rapporten, heeft de man nog geen volledig inzicht gegeven in de constructieve gevolgen van de aanbouw voor het appartementencomplex. De VvE twijfelt over de juistheid van de gegevens waarop de rapporten zijn gebaseerd. Zo ontbreken details over de verankering van de aanbouw in de bestaande bouw en het waterdicht maken van de aansluitingen. De VvE wijst er ook op dat de man veranderingen wil aanbrengen in gemeenschappelijke delen van het gebouw, zoals het verplaatsen van metalen kolommen onder het dakterras. Het lag op zijn weg om hierop te reageren, wat hij niet heeft gedaan. Dat de gemeente op grond van deze rapporten de constructie zou hebben goedgekeurd, maakt dit volgens het hof niet anders.

Belemmering van uitzicht en geluidsoverlast

Het hof vindt verder nog van belang dat de architect van het complex aan de VvE heeft laten weten dat de voorgestelde aanbouw afbreuk doet aan de architectuur. Ook weegt het hof mee dat het uitzicht van de bovenburen door de uitbouw zal worden belemmerd, wat onder meer blijkt uit door de VvE overgelegde foto’s. De angst van de benedenburen voor meer geluidsoverlast is volgens het hof ook te begrijpen. Op grond van dit alles kan niet worden gezegd dat de VvE haar toestemming zonder redelijke grond heeft geweigerd, concludeert het hof. De man krijgt dan ook geen vervangende machtiging voor toestemming. De aanbouw komt er niet.

ECLI:NL:GHAMS:2023:1160

Bron:Gerechtshof Amsterdam| jurisprudentie| ECLI:NL:GHAMS:2023:1160 200.297.147/01| 22-05-2023
Deel dit verhaal:

Vraag nu een legal scan aan van uw zaak.

Voor al uw juridische zaken.

Vraag nu een scan aan
Stuur bericht
1
Advies nodig?
Heeft u vragen over juridische zaken? Dan kunt u ons ook Whatsappen.