Juridisch advies voor ondernemers en organisaties
Wij helpen u om grip te krijgen op uw juridische zaken, zodat u meer tijd en rust ervaart en focus houdt op uw core-business.

Meer informatie

Gemeente aansprakelijk voor verkeerde planologische informatie

Een gemeente hoort correcte informatie te geven over de omzetting van een appartement van kantoor naar wonen. Gebeurt dat niet, dan kan de gemeente aansprakelijk zijn voor schade die een appartementseigenaar lijdt.

Een vrouw heeft een appartement, dat zij verhuurt als kantoorruimte. Als de laatste huurder vertrekt, vraagt zij een vergunning aan om de kantoorbestemming om te zetten in woonbestemming. Als de gemeente dit weigert, gaat de vrouw in bezwaar. Tijdens de bezwaartermijn verkoopt zij het appartement. De koper dient namens de vrouw en zichzelf bezwaar in tegen de weigering van de vergunning. Nu laat de gemeente weten dat het gebruik van kantoorruimte als woonruimte toch zonder vergunning mogelijk is. De vrouw stelt dat zij schade heeft geleden door onjuiste inlichtingen van de gemeente, omdat zij het appartement voor een te laag bedrag heeft verkocht. De kwestie belandt bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden.

Vastgoedkennis

De gemeente vindt dat de vrouw voldoende kennis had van vastgoed en daarom eigenlijk niet moet klagen. Ze werd ondersteund door een architect, ze had nog twee huurpanden, haar partner is werkzaam in de vastgoedsector en de koper is advocaat. Maar dat alles zegt niets over haar vastgoedkennis, vindt het hof. De vrouw is geen jurist, haar partner en de architect ook niet. Dat de partner en de architect wellicht meer vastgoedkennis hebben, wil niet zeggen dat zij deskundig genoeg waren om te begrijpen dat het antwoord van de gemeente op de vraag over de gebruikswijziging niet klopte. Zelfs de planologische kennis van medewerkers van de gemeente schoot hier tekort. Dan valt zeker de vrouw niets te verwijten.

Schadevergoedingsplicht

Het hof begrijpt wel dat de vrouw, na de inlichtingen van de gemeente, haar appartement van de hand deed. Door deze verkoop vervalt niet iedere schadevergoedingsplicht van de gemeente. De gemeente is aansprakelijk voor de onjuiste informatie. Wel neemt de het hof, net als de rechtbank eerder, voor 50 procent eigen schuld aan omdat de vrouw de bezwaarprocedure niet heeft afgewacht. Het hof heeft de schade bepaald aan de hand van de oppervlakte van het appartement en vastgesteld op € 93.465. Dit bedrag moet, vanwege het aandeel eigen schuld, worden gedeeld door twee. De gemeente moet de vrouw € 46.732,50 betalen.

ECLI:NL:GHARL:2023:10101

Bron:Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden| jurisprudentie| ECLI:NL:GHARL:2023:10101 200.321.943| 27-11-2023
Deel dit verhaal:

Vraag nu een legal scan aan van uw zaak.

Voor al uw juridische zaken.

Vraag nu een scan aan
Stuur bericht
1
Advies nodig?
Heeft u vragen over juridische zaken? Dan kunt u ons ook Whatsappen.