Juridisch advies voor ondernemers en organisaties
Wij helpen u om grip te krijgen op uw juridische zaken, zodat u meer tijd en rust ervaart en focus houdt op uw core-business.

Meer informatie

Verhuurder mag beslag leggen op huurtoeslag voor oude huurschuld

Anders dan het hof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld, is het beslag op huurtoeslag ook toegestaan voor voldoening van een oude huurschuld, zo oordeelt de Hoge Raad.

Een huurder wordt in 2017 door de kantonrechter (Nijmegen) veroordeeld tot het betalen van ruim 600 euro aan niet betaalde huur, verhoogd met rente en proceskosten. De verhuurder heeft hierna executoriaal derdenbeslag gelegd op de huurtoeslag van de huurder, waarop zij in 2018 zo'n 1.800 euro kan innen.

In de onderhavige procedure vordert de verhuurder ontbinding van de huurovereenkomst, ontruiming van het pand, betaling van bijna 1.200 euro aan achterstallige huur en een vergoeding van 540 euro per maand vanaf 1 juli 2019 voor het gebruik van het huis tot de ontruiming, vermeerderd met rente en kosten. Deze vorderingen worden door de rechtbank toegewezen, maar in hoger beroep afgewezen door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De verhuurder stapt naar de Hoge Raad.

Tijdgebonden karakter

De huursubsidie was bedoeld om de huurder beter in staat te stellen de lopende huur te betalen, zo oordeelde het hof. Zou de huursubsidie worden gebruikt voor het betalen van de schuld uit andere jaren, zoals de verhuurder dat heeft gedaan door de beslagopbrengsten op de schuld uit 2017 af te boeken, dan wordt daarmee het tijdgebonden karakter van de huursubsidie miskend. De subsidie, die inkomstenafhankelijk is, wordt immers steeds slechts voor een bepaalde periode toegekend. Het beslag frustreert daarmee de besteding van de huursubsidie aan de uitgaven waarvoor zij wordt verleend, aldus het hof.

Onjuiste rechtsopvatting

De Hoge Raad denkt hier anders over. In cassatie betoogt de verhuurder dat het hof blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat beslag op de huurtoeslag van een huurder alleen is toegestaan voor voldoening van lopende huurtermijnen en niet ter incasso van een oude huurschuld. Dit oordeel van het hof is onjuist, omdat een verhuurder beslag kan leggen op huurtoeslag die is verstrekt voor de huur van een woning, tot voldoening van de huur van die woning, ongeacht of de huurschuld ‘oud’ of ‘nieuw’ is, aldus de klacht van de verhuurder. De Hoge Raad is het hiermee eens. Het hof heeft ten onrechte geoordeeld dat de wet geen ruimte biedt voor beslaglegging door de verhuurder voor een huurschuld over een eerdere periode dan de periode waarop de huurtoeslag betrekking heeft. 

Het arrest van het hof wordt vernietigd. De Hoge Raad verwijst het geding naar het gerechtshof ’s-Hertogenbosch ter verdere behandeling.

ECLI:NL:HR:2022:931

Bron:Hoge Raad| jurisprudentie| ECLI:NL:HR:2022:931, 21/01604| 05-07-2022
Deel dit verhaal:

Vraag nu een legal scan aan van uw zaak.

Voor al uw juridische zaken.

Vraag nu een scan aan
Stuur bericht
1
Advies nodig?
Heeft u vragen over juridische zaken? Dan kunt u ons ook Whatsappen.