Juridisch advies voor ondernemers en organisaties
Wij helpen u om grip te krijgen op uw juridische zaken, zodat u meer tijd en rust ervaart en focus houdt op uw core-business.

Meer informatie

Woningcorporatie mag geheim adres doorgeven aan instanties

Moet een huurder servicekosten betalen, ook al is hij het daarmee niet eens? Moet de woningcorporatie ingrijpen als er in het wooncomplex ruzie is? Hoe om te gaan met een geheim adres van een huurder? Deze verhuurder had met al deze zaken te maken.

Een huurder laat bij de woningcorporatie een huurachterstand ontstaan van € 81,39. De woningcorporatie geeft haar contactgegevens en de hoogte van de huurachterstand door aan het college voor schuldhulpverlening en vordert bij de rechtbank Rotterdam dat de huurder de achterstallige huur en buitengerechtelijke kosten betaalt, totaal € 160,42.

Servicekosten

De vrouw stelt dat ze met corona in het ziekenhuis lag en niet op tijd kon betalen. Ze had met de woningcorporatie telefonisch afgesproken dat dit later kon. Vanwege die afspraak mogen geen buitengerechtelijke kosten in rekening worden gebracht, vindt zij. Ook maakt ze bezwaar tegen de servicekosten voor gas en het zonnescherm van € 67,50 per maand. Daarom heeft zij die (aanvankelijk) niet betaald. Ze eist € 5.000 aan smartengeld, ook vanwege de ‘hetze’ die de bewonerscommissie tegen haar zou voeren en waarbij de woningcorporatie niet ingreep. Ze verwijt de corporatie ook dat die haar geheim adres aan de rechtbank en het college voor schuldhulpverlening heeft doorgegeven.

Gewoon betalen

Volgens de kantonrechter kan de vrouw de servicekosten niet zo maar inhouden op de huurbetalingen. Dat kan pas als zij gelijk heeft gekregen van de woningcorporatie, de Huurcommissie of de rechter. Dit blijkt nergens uit, dus moet zij die kosten gewoon betalen. Ook de buitengerechtelijke incassokosten moet zij voldoen. Dat de telefonische afspraak is gemaakt, blijkt nergens uit. De ziekenhuisopname is voor risico van de huurder.

Geheim adres

Had de woningcorporatie het adres van de vrouw mogen vermelden in de dagvaarding en mogen doorgeven aan het college voor schuldhulpverlening? Een woningcorporatie moet, om een vordering te onderbouwen, aangeven waarom zij een bedrag van een bepaalde persoon wil krijgen. Daarvoor moet worden vermeld dat deze persoon een huurder is, en om dat te verduidelijken wordt het adres vermeld. Bovendien moet de rechtbank over het adres beschikken: die moet immers het vonnis naar dat adres sturen. Een woningcorporatie is op grond van het Besluit gemeentelijke schuldhulpverlening verplicht melding te maken van een huurachterstand bij het college voor schuldhulpverlening. Deze verplichting vloeit voort uit de wet.

Hetze

Dan is er nog de ‘hetze’ door de bewonerscommissie. De commissievoorzitter zou een foto van de vrouw en notulen hebben opgehangen in de gemeenschappelijke ruimte van het wooncomplex. De vrouw eiste dat de woningcorporatie die direct verwijdert. Nee, zegt de kantonrechter: die stukken zijn door anderen opgehangen en dan hoeft de corporatie ze niet op te ruimen. Zover gaat de verantwoordelijkheid van de verhuurder niet. De woningcorporatie is niet tekortgeschoten in haar verplichtingen als verhuurder. Het verzoek om smartengeld wordt afgewezen.

ECLI:NL:RBROT:2022:8404

Bron:Rechtbank Rotterdam| jurisprudentie| ECLI:NL:RBROT:2022:8404 9697132 CV EXPL 22-5361| 06-10-2022
Deel dit verhaal:

Vraag nu een legal scan aan van uw zaak.

Voor al uw juridische zaken.

Vraag nu een scan aan
Stuur bericht
1
Advies nodig?
Heeft u vragen over juridische zaken? Dan kunt u ons ook Whatsappen.