Juridisch advies voor ondernemers en organisaties
Wij helpen u om grip te krijgen op uw juridische zaken, zodat u meer tijd en rust ervaart en focus houdt op uw core-business.

Meer informatie
Terugkomen op toezegging

Kan ik terugkomen op een toezegging tot verlenging van de arbeidsovereenkomst? Hoe kan ik dit aanpakken?

Kan ik terugkomen op een toezegging tot verlenging van de arbeidsovereenkomst? Hoe kan ik dit aanpakken?

Als werkgever heeft u een aanzegverplichting bij arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd van zes maanden of langer. Zo bent u verplicht om een maand voordat het contract van een medewerker verloopt aan te geven of u het dienstverband wenst te beëindigen of voort te zetten.  De wet vereist dat de werkgever die de arbeidsovereenkomst wenst voort te zetten, ook aangeeft onder welke voorwaarden deze voortzetting plaatsvindt. Dit is feitelijk een aanbod aan de medewerker tot het aangaan van een arbeidsovereenkomst. Indien de medewerker dit aanbod aanvaardt, dan komt de voortgezette arbeidsovereenkomst tot stand. 

Het doen van een schriftelijke aanzegging tot verlenging leidt dus – mits de medewerker deze aanvaard – als hoofdregel tot een nieuwe arbeidsovereenkomst. Er zijn dan voor de werkgever geen mogelijkheden om terug te komen op de verlenging, anders dan met expliciete instemming van de medewerker en met gebruikmaking van een tussentijdse opzegmogelijkheid in de arbeidsovereenkomst.
 
Intrekken aanbod
Op basis van een uitspraak van de rechtbank heeft u als werkgever wel de mogelijkheid om voor het aanvaarden van het nieuwe contract voorstel door medewerker, het aanbod in te trekken. U bent daarbij dan wel een boete verschuldigd wegens het niet tijdig nakomen van de aanzegverplichting. Het intrekken van het aanbod is overigens alleen mogelijk als aan de aanvaarding voor de medewerker geen termijn is verbonden. Wanneer u een aanbod doet en de medewerker een termijn hebt gesteld om dat aanbod te aanvaarden, dient u zich er dus bewust van te zijn dat u het aanbod binnen deze termijn niet kan intrekken.

Deel dit verhaal:

Vraag nu een legal scan aan van uw zaak.

Voor al uw juridische zaken.

Vraag nu een scan aan
Stuur bericht
1
Advies nodig?
Heeft u vragen over juridische zaken? Dan kunt u ons ook Whatsappen.